ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 102/25.02.2011

SC ROLINK PLUS SRL, titular a proiectului “ CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR BRAILA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila:

continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, intrucat proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR BRAILA’’, propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, Piata Independentei, nr. 1, NCP 3935

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 2 MARTIE 2011.

Posted in Uncategorized.