Proceduri de asigurare a calitatii serviciilor

In vederea asigurarii compatibilitatii serviciilor RoLink Plus cu decizia ANCOM 1201/2011, se folosesc urmatoarele proceduri:

1. Procedura de calcul a indicatorilor de calitate administrativi, cf. deciziei ANCOM 1201/2011:

2. Procedura privind solutionarea reclamatiilor utilizatorilor finali:

Rezultatele aplicarii procedurii de calcul a indicatorilor de calitate administrativi: